Logo Jeroen1 Logo Jeroen2

Tarieven

Praktijkles van 50 minuten 50,-
Start & Go pakket* van € 1284,- voor 1.229,-
   20 rijlessen
   Tussentijdse Toets (TTT),
   Complete digitale theorie-opleiding, bestaande uit:
      digi-theorieboek,
      Oefen theorie examens,
      Herhalingscursus,
      3D-praktijkinstructie
Opfris- / Snelweg- / Parkeercursus (per les 100 min) 100,-
Theorieles - op afspraak (prijs per uur per persoon) 17,50
Theorie-examen inclusief reserveren 49,50
Tussentijdse Toets (TTT) 215,-
Praktijkexamen 260,-
Gezondheidsverklaring (wettelijk verplichte) mijn.cbr.nl
BNOR-examen 325,-
Faalangstexamen 325,-
categorie BE (aanhanger):
Alleen als blokuur (100 min.) 130,-
Examen 275,-
Dagopleiding** 1 - 4 x 50 min. + examen 515,-
Dagopleiding** 2 - 6 x 50 min. + examen (meest gekozen) 635,-
Overige indien vergeten/gewenst:
Mondkapje 1,50
Latex handschoenen 1,50
(mondkapje en/of latex handschoenen verkrijgbaar na contante betaling of Tikkie)


Alle prijzen zijn incl. BTW en in €
Het CBR-gedeelte van het examengeld en de gezondheidsverklaring zijn vrijgesteld van BTW.

* Start & Go pakket kan in 1 of 2 termijnen (2x 625,-) betaald worden, wordt rond de 2de les en 12de les gefactureerd, u krijgt een factuur van ons. Het Start & Go pakket is alleen voor leerlingen die nog niet eerder rijles hebben gehad en de korting geld alleen bij het volgen van een complete, positief voltooide, rijopleiding.
** De dagopleiding dient in één keer betaald te worden voor aanvang van de rijopleiding.

Extra Prijsverhogingen waar wij geen invloed op hebben, zoals bijvoorbeeld CBR examens, worden eventueel later doorberekend in de pakketten en aanbiedingen.
Voor alle prijzen en aanbiedingen worden eventuele druk/type of plaatsing fouten in onze website of in dag/(week)bladen, kranten en folders voorbehouden!
Wij behouden ons het recht eventuele druk/type fouten te wijzigen c.q. aan te passen.